“El nostre objectiu és ser una factoria de productes / negocis innovadors basats en tecnologia que tinguin un impacte real en la societat”

Multidisciplinars

La nostra naturalesa ens fa treballar des de dissenys editorials a realitat augmentada o qualsevol tipus de repte que doni una bona experiència a l’usuari.

Multidisciplinary

Our nature makes us work from editorial designs to AR and any type of challenge that brings experience to the user.

Empàtics

El nostre entusiasme i compromís ens fan bons co-fundadors a projectes a llarg termini. L’experiència ens permet prendre riscos i ser clars.

Empathic

Our enthusiasm and commitment make us good co-founders on long-term projects. Experience allows us to take risks and be clear.

Inspiradors

Ens agrada el que ens sorprèn, sempre prenem una mica de temps a replantejar el concepte que ens arriba com a proposta inicial.

Inspirational

We like what surprises us, so we always take time to refocus a concept that comes to us as a proposal.

Esperit Startup

Gràcies a la nostra naturalesa emprenedora, participem en força projectes start-up a Barcelona en diferents fases i de diferents maneres.